Menu

𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐋𝐞̂̃ 𝐊𝐲́ 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐂𝐚̂́𝐲 𝐆𝐡𝐞́𝐩 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭 𝐗𝐚̂𝐦 𝐋𝐚̂́𝐧 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐓𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐌𝐲-𝐐 – 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚” giữa Tuấn Khang Medical & Bách Quyết Dental – Bs Nguyễn Huy Thông

𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐋𝐞̂̃ 𝐊𝐲́ 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐂𝐚̂́𝐲 𝐆𝐡𝐞́𝐩 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭 𝐗𝐚̂𝐦 𝐋𝐚̂́𝐧 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐓𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐌𝐲-𝐐 – 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚” giữa Tuấn Khang Medical & Bách Quyết Dental – Bs Nguyễn Huy Thông

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2022, tại Nha Khoa Bách Quyết đã tổ chức “𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐋𝐞̂̃ 𝐊𝐲́ 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐂𝐚̂́𝐲 𝐆𝐡𝐞́𝐩 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭 𝐗𝐚̂𝐦 𝐋𝐚̂́𝐧 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐓𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐌𝐲-𝐐 – 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚” giữa Tuấn Khang Medical & Bách Quyết Dental – Bác sĩ Nguyễn Huy Thông.
Quá trình chuyển giao công nghệ không chỉ giúp Bác sĩ nâng cao tay nghề, kiến thức mà còn mang đến những bước tiến mới về Cấy Ghép Implant Xâm Lấn Tối Thiểu My-Q nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất.

Buổi lễ ký kết hợp tác đã diễn ra vô cùng thành công và tốt đẹp nhờ có sự góp mặt của rất nhiều Quý Bác sĩ cũng như đông đảo tối tác chiến lược của Tuấn Khang.
Sự kiện này đã khẳng định và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị. Chúc cho sự hợp giữa hai đơn vị tác mãi bền lâu.
Một lần nữa, Thay mặt BGĐ Công Ty Tuấn Khang, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các Quý Bác sĩ, Quý Khách Hàng. Chúc Quý Bác sĩ, Quý Khách Hàng luôn mạnh khỏe, thành công và phát triển hơn nữa.
Trân trọng và biết ơn thật nhiều!
𝑀𝑜̣𝑖 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑥𝑖𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:
𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐃𝐔̛𝐎̛̣𝐂 & 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐓 𝐁𝐈̣ 𝐘 𝐓𝐄̂́ 𝐓𝐔𝐀̂́𝐍 𝐊𝐇𝐀𝐍𝐆
⚜️Văn phòng giao dịch: Số 23, ngõ 38 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
📲Điện Thoại: 0902 102 228